Kooperácia a služby pre poskytovateľov služieb

Agentúra nemá byť považovaná za konkurenciu pre poskytovateľov sociálnych a zdravotných služieb, ale má podpornú funkciu pri výkone služby.

V rámci kooperácie ponúkame pomoc pri vytváraní a príprave individuálnych plánov zdravia pre klientov poskytovateľov sociálnych a zdravotných služieb. Dostupnosť, kvalita a efektívnosť sú zvyčajne hlavnými kritériami poskytovania zdravotných a sociálnych služieb. V súčasnej dobe je z pohľadu obyvateľstva hlavným problémom dostupnosť zdravotných a sociálnych služieb. Dosiahnutie optimálnej dostupnosti služieb je ovplyvnené priebežným mapovaním ich dostupnosti. Práve preto treba vnímať túto kooperáciu nie ako hotový produkt, ale ako dlhodobú prácu, ktorá sa bude pravidelne aktualizovať a bude zohľadňovať aj potreby poskytovateľov.
Dobrý prístup k službám zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre obyvateľov mikroregiónu je dôležitým predpokladom ich integrácie.