Agentúra integrovanej
starostlivosti pri Slanej

Kto sme?

Agentúra integrovanej starostlivosti pri Slanej je výsledkom spolupráce Banskobystrického samosprávneho kraja, Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a partnerstvom obcí Mikroregión pri Slanej v rámci iniciatívy Dobiehajúce regióny realizovanej v kraji.

Poskytujeme služby:

5

Integračné služby

  • Koordinácia starostlivosti pre individuálnych klientov
  • Kooperácia a služby pre poskytovateľov služieb
  • Kooperácia so zainteresovanými skupinami
5

Sociálne a zdravotné služby

  • Opatrovateľská služba
  • Poradenstvo

Partneri: