O nás

Agentúra integrovanej starostlivosti pri Slanej

Kto sme?

Agentúra integrovanej starostlivosti pri Slanej je výsledkom spolupráce Banskobystrického samosprávneho kraja, Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a partnerstvom obcí Mikroregión pri Slanej v rámci iniciatívy Dobiehajúce regióny realizovanej v kraji. Zriaďovateľom Agentúry je združenie obcí Mikroregión pri Slanej, ktoré spája 15 obcí a v rámci ktorých bude Agentúra poskytovať svoje služby. Cieľom Agentúry je prekonávať systémové rozdelenie zdravotného a sociálneho systému na Slovensku a začať postupnú integráciu služieb za účelom zlepšovanie ich dostupnosti a kvality.

Partneri: