Služby

Agentúra integrovanej starostlivosti pri Slanej

Integračné služby

?

Koordinácia starostlivosti pre individuálnych klientov

?

Kooperácia a služby pre poskytovateľov služieb

?

Kooperácia so zainteresovanými skupinami

Sociálne a zdravotné služby

?

Opatrovateľská služba

?

Poradenstvo