Koordinácia starostlivosti pre individuálnych klientov

Naše služby sú maximálne orientované na klienta.

Koordinácia starostlivosti pre individuálnych klientov zahŕňa zaobchádzanie s každým klientom rovnako na základe jeho individuálnych požiadaviek pre poskytnutie pomoci. Agentúra integrovanej starostlivosti pri Slanej vie pomôcť pri vybavovaní lekárskeho vyšetrenia, úradných záležitostí (komunikácia s úradmi a zariadeniami: Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, ÚPSVaR, Daňový úrad, obecný úrad, školské zariadenia), pri zabezpečení zdravotníckych pomôcok, pri sťaženej komunikácií z dôvodu neznalosti štátneho jazyka.