Poradenstvo

Sme k dispozícii, aby sme Vám pomohli komunikovať.

Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré podľa §19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. zahŕňa posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.